top of page

 

 

Halkeamia, aukkoja, repeämiä, säröjä — miksi niitä haluaakaan nimittää — on joka puolella multiversumia, aikaa ja avaruuksia. Maailmankaikkeuksien pirstaloitumista on yritetty tutkia pitkään, mutta ilmiön kaoottisen luonteen vuoksi siitä ei ole saatu selville juuri mitään. Tutkimuksia hankaloittaa erityisesti halkeamien arvaamattomuus; niiden syntyä ei voi ennustaa, sillä niiden sijainti vaihtelee ja useimmiten ne katoavat yhtä nopeasti kuin ilmestyvätkin. Samasta syystä halkeamien kautta ei pysty kulkemaan maailmasta tai ajasta toiseen mielivaltaisesti, vaan niihin tulee ikään kuin imaistuksi sattumanvaraisesti. Halkeamaan joutumista kutsutaan lyhyemmin halkeutumiseksi, ja halkeamasta tulleita halkeutuneiksi.

Millaisia halkeamat ovat? Missä niitä on?

Halkeamat ovat paljain silminkin havaittavissa ja näyttävät nimensä mukaisesti maailmojen väliin repeytyneeltä halkeamalta tai aukolta. Ilmaantuessaan niistä kuuluu ukkosta muistuttava, korvia vihlova jyrähdys, ja ne säteilevät pimeää valoa. Halkeaman sisuksista purkautuva voimakas virtaus vetää sisäänsä lähes kaiken elollisen ja elottoman 20-30 metrin säteeltä, mutta kaikki eivät selviä sen läpi yhtenä kappaleena — etenkin suuret esineet sekä rakennelmat ovat yleensä palasina tullessaan ulos halkeamasta ja elolliset olennot saattavat menettää henkensä, mikäli maapallon elinolot poikkeavat liikaa niiden kotimaailmasta. Halkeamat toimivat aina yhteen suuntaan, eli ne joko tuovat tai vievät jotain, ei koskaan molempia samaan aikaan.

 

Maapallolla halkeamat ilmaantuvat tyypillisesti lähelle maanpintaa, mutta joskus myös korkeammalle ilmaan tai vesistöjen syvyyksiin. Halkeamasta aineellistuessaan ei kuitenkaan voi jäädä jumiin minkään kiinteän rakenteen, kuten seinän tai puun sisään. Vielä 20 vuotta sitten halkeamia ilmaantui päivittäin, mutta sittemmin niistä on tullut vähemmän aktiivisia. Etelä-Koreassa niiden ilmaantuvuus on luokkaa muutama halkeama viikossa, ja eniten niitä esiintyy sisämaassa. Tästä johtuen rannikolla sijaitsevassa Busanissa on halkeilua vielä harvemmin, vain muutamia vuodessa.

Halkeutuminen ja sen vaikutukset

 

Matka halkeaman läpi kestää kaikilla silmänräpäykseltä tuntuvan hetken, vaikka päätyisi multiversumin laidalta toiselle tai tuhansia vuosia ajassa eteen- tai taaksepäin. Kukaan ei osaa täysin kuvailla millaista halkeaman sisällä on, mutta paljon puhutaan pohjattomasta pimeydestä sekä lamaannuttavasta, mielen ja kehon valtaavasta tyhjyyden tunteesta.

 

Ei siis liene mikään yllätys, että joillekin halkeutuminen saattaa aiheuttaa outoja sivuvaikutuksia. Tyypillisimpiä ovat sekavuus, tokkuraisuus ja huonovointisuus, jotka menevät ohi parissa viikossa, mutta rajumpiin sivuvaikutuksiin lukeutuvat äkilliset muutokset iässä, muistihäiriöt, todellisuudentajun heikkeneminen tai järjen menettäminen pysyvästi. Oireet ovat yksilöllisiä, eikä kaikille tule niitä välttämättä ollenkaan.

Halkeamat peleissä

 

Busanissa on halkeilua huomattavasti harvemmin kuin Etelä-Korean sisämaa-alueilla, joten tavallisesti niitä ei Busaniin sijoittuvissa peleissä esiinny, vaan niistä järjestetään aina oma eventinsä. Myös Busanin lähiseuduilla halkeamat ovat melko harvinaisia, mutta joutomailla puolestaan on halkeilua jo sen verran tiheämmin ettei siellä esiintyviä halkeamia varten tarvitse odottaa erillistä eventiä.

bottom of page