top of page

Shattered sijoittuu postapokalyptiseen tulevaisuuteen maapallolle, tarkemmin ottaen maanalaiseksi ja -päälliseksi osaksi jakautuneeseen Busanin kaupunkiin sekä sen lähiseuduille Etelä-Koreaan. Shatteredin ollessa scifi- ja fantasiaroolipeli sen miljöö ei kuitenkaan vastaa tuntemaamme maailmaa kaikilta osin täysin todenmukaisesti.

Ilmasto ja kasvillisuus

Ilmasto ja kasvillisuus

 

Busanissa vallitsee mannerilmasto. Pelin vuodenajat vaihtuvat samaan aikaan meidän vuodenaikojemme kanssa, mutta keskimääräisesti ne ovat lämpimämpiä kuin meillä: vuoden aikana lämpötila voi kohota korkeimmillaan 35 asteeseen ja laskea alimmillaan -10 asteeseen. Maanpäällisessä Busanissa, eli niin kutsutussa Ylisessä vuodenaikojen ja sään vaihtelut tapahtuvat normaalisti, mutta maanalaiseen Busaniin, eli Aliseen ne eivät vaikuta lainkaan. Alisessa on aina tasaisen lämmintä, eikä siellä koskaan sada, tuule tai paista aurinko.

 

Kasvillisuus Busanin alueella muodostuu pääasiassa lehtimetsäkasvillisuudesta. Halkeamista on levinnyt maapallolle myös täysin uusia lajikkeita, jotka ovat paikoitellen vallanneet alaa Maan alkuperäiseltä kasvillisuudelta. Asumattomilla seuduilla kasvillisuus rehottaa kurittomana ja saattaa peitota alleen teitä, kaupungin katuja tai jopa kokonaisia rakennuksia. Maanalaisessa Busanissa kasvillisuutta ei ole lukuun ottamatta sinne tehtyjä istutuksia.

Eläimistö

Eläimistö

 

Eläinlajeja on kuollut sukupuuttoon sekä tullut uhanalaiseksi niiden elinalueiden tuhouduttua sodassa tai vieraslajien syrjäytettyä niitä. Erityisesti ne lajit, jotka olivat ennen sotaa vaarantuneita tai uhanalaisia, ovat harvinaistuneet tai hävinneet luonnosta kokonaan. Joitakin kantoja on onnistuttu kuitenkin pelastamaan ja niitä yritetään kaikin keinoin elvyttää elinvoimaisiksi.

Uusia, maapallolla ennennäkemättömiä lajeja löydetään jatkuvasti lisää. Ei ole myöskään tavatonta kohdata maapallolta jo muinoin sukupuuttoon kuolleita otuksia, kuten menneisyydestä halkeutunutta dinosaurusta tai vaikka mammuttilaumaa. Ilmastossa ja kasvillisuudessa tapahtuneista muutoksista johtuen kaikki vanhat lajit eivät kuitenkaan selviä nykyisissä olosuhteissa pitkään, ellei niille ole tarjolla sopivaa ravintoa ja elinympäristöä.

Maanalaisessa Busanissa ei elä lainkaan villieläimiä.

Tide ja teknologia

Tiede ja teknologia

 

A.I.-älykkyys ja robotiikka

A.I.-älykkyydestä puhuttaessa tarkoitetaan tekoälykkyyttä. Nykymaailmassa lähes kaikki rakentuu tekoälykkyyden varaan aivan pienistä ja arkisistakin asioista lähtien. Tekoälykkyys voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tasoon: heikkoon tekoälyyn, joka toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä eikä omaa itsenäistä tietoisuutta tai tahtoa, vahvaan tekoälyyn, jolla on ihmisen kaltainen laaja tietoisuus ja kyky ajatella itsenäisesti, sekä supertekoälyyn, joka ylittää ihmismielenkin kyvykkyyden. Näistä kolmesta heikko tekoälykkyys on yleisimmässä käytössä ja sitä hyödynnetään esimerkiksi erilaisissa tietokoneohjelmistoissa. Kyborgeilla sekä osalla roboteista on vahva tekoäly, mutta kehittyneimmät yksilöt voivat yltää supertekoälykkyydenkin tasolle.

Robotit luotiin alunperin auttamaan ihmisiä ja suorittamaan heidän puolestaan tehtäviä, jotka ovat heille itselleen liian vaarallisia tai vaativia. Robotteja on käytetty muun muassa teollisuudessa, kirurgiassa ja sotilaallisissa sovellutuksissa, mutta myöhemmin niitä on kehitetty myös yksittäisille kuluttajille sekä viihdekäyttöön. Enää robottien ainoa tarkoitus ei kuitenkaan ole vain palvella ihmistä. Vahvan tekoälyn omaavat robotit voivat viettää täysin itsenäistä elämää, vaikka jotkut pysyttelevätkin isäntänsä rinnalla — joko omasta halustaan tai vastentahtoisesti.
Kyborgi on elollinen olento, tyypillisesti ihminen, johon on yhdistetty tekniikkaa. Kyborgeilla on oma tahto sekä laaja tietoisuus, mutta ne ovat fyysisesti vahvempia ja kestävämpiä kuin elolliset olennot. Kyborgiksi voidaan lukea kaikki, joilta on korvattu useita elimiä tai kehonosia robottiosilla. Yksittäinen robottiosa ei siis vielä tee kenestäkään kyborgia. Kehittyneimpiä yksilöitä ei välttämättä edes tunnista päältäpäin kyborgiksi, sillä ne saattavat muistuttaa ihan tavallista ihmistä tai muuta elollista olentoa.

Lääketiede ja sairaudet

Edistyksellisen tieteen ja teknologian ansiosta myös sairaanhoito on kehittynyt valtavasti. Monien vaikeasti hoidettavienkin sairauksien parantamiseksi on onnistuttu luomaan uusia tehokkaita lääkityksiä sekä muita hoitomuotoja. Laadukas sairaanhoito ei kuitenkaan ole ilmaista, ja vähävaraisilla voi olla hankaluuksia jopa tavallisten särkylääkkeiden hankkimisessa.

Sairaudet ja kulkutaudit piinaavat etenkin maanpäällisen Busanin pohjoisosissa asuvaa väkeä. Alueen kehnot elinolot vauhdittavat tautien leviämistä, eikä heillä välttämättä ole varaa tai keinoja hoitaa niitä. Halkeutuneiden mukana on tullut lisäksi täysin uusia taudinaiheuttajia, joiden levittämiä sairauksia ei vielä tunneta tai pystytä parhaallakaan hoidolla parantamaan.

Geenimanipulointi ja kehonmuokkaus

Geenimanipulointi on kiistanalainen tieteenlaji, jonka keinoin elollisia olentoja pyritään muokkaamaan ja "parantelemaan", eli yleensä joko korjaamaan epätäydellisyyksiä tai luomaan uusia ominaisuuksia. Kloonaaminen lienee geenimanipuloinnin paheksutumpia haaroja, sillä sen koetaan loukkaavan yksilön ainutlaatuisuutta. Geenimanipulointia harjoittavat pitävätkin usein matalaa profiilia mieluummin kuin mainostavat hoitojaan julkisesti.

Vaikka geenimanipuloinnin eettisyys jakaa vahvasti mielipiteitä ja touhuun liittyy paljon riskejä, voidaan sillä oikein hyödynnettynä saada aikaan hyvääkin; sen avulla on esimerkiksi selätetty geneettisiä sairauksia, joita ei mitenkään muuten olisi pystytty parantamaan.

 

Kynnys kaikenlaiseen kirurgiseen kehonmuokkaukseen on myös madaltunut paljon sadassa vuodessa. Toimenpiteet ovat turvallisia ja tulokset hyviä, joten yhä useammat uskaltavat kokeilla niitä.

Proteesit ovat huipputeknologiaa. Esimerkiksi tekoraajat toimivat yhtä hyvin kuin aidotkin, ellei peräti paremmin. Proteeseihin on mahdollista asentaa myös lisäominaisuuksia, kuten silmäproteesissa zoomaus sekä tarkennus kohteeseen, ja käsiproteesi voi vaikkapa muuttua tarpeen vaatiessa aseeksi. Jotkut menevät niinkin pitkälle, että korvaavat täysin terveitä kehonosia tai elimiä proteeseilla ja robottiosilla, kunnes heidät voi lopulta laskea jo kyborgiksi.

Resurssit

Resurssit

 

Raha ja muu varallisuus

Busanissa, kuten muillakin verrattain hyvin säilyneillä alueilla, käytetään edelleen rahaa pääasiallisena maksuvälineenä. Paperirahasta ja kolikoista on kuitenkin siirrytty kokonaan kryptovaluutan, eli virtuaalirahan käyttöön jo kauan ennen sotaa. Sodan jälkeen luodun uuden kryptovaluutan nimeksi on vakiintunut Etelä-Korean alueilla voidcoin (suoraan suomennettuna tyhjiökolikko), lyhyesti pelkkä "von".

 

Maanpäällisen Busanin pohjoisosissa ei juuri kenelläkään ole mainittavaa rahallista omaisuutta. Heille arvokkaita ovat päivittäisestä elämästä selviytymiseen vaadittavat elintarvikkeet, asuinpaikka, vaatteet, lääkkeet, aseet sekä vastaavat resurssit. Ylisen pohjoisosissa väki hankkii tarvitsemansa yleensä varastamalla tai tekemällä vaihtokauppoja. Vaihtokaupoissa maksuksi käy mikä tahansa tavara tai palvelus millä on arvoa kaupittelevalle taholle.

Asuminen, sähkö ja vesi

Busanin asumisoloissa on merkittäviä alueellisia eroja. Jos omaa tarpeeksi rahaa tai suhteita varakkaisiin henkilöihin, voi asua mukavasti joko Alisessa tai Ylisen hyväkuntoisissa osissa. Alisessa asuminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa, joten siellä asuu lähinnä rikkaita. Monet vastahalkeutuneet päätyvät asumaan Yliseen. Sopeutumiskeskuksessa vietetyn ajan on huomattu vaikuttavan tähän, sillä keskuksessa majoittuneet tulevat helpommin osaksi yhteisöä ja hankkivat esimerkiksi töitä todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät ole käyneet sopeutumiskeskuksessa ollenkaan tai viipyvät siellä vain lyhyen jakson. Varattomien on tyydyttävä elämään siellä mistä sattuu suojaa löytämään, mikä useimmiten tarkoittaa Ylisen slummeja tai raunioituneita pohjoisosia.

Busania ympäröivissä metsissä ja matalissa vuoristoissa asuu myös väkeä. Sinne hakeutuvat haluavat yleensä pakoon kaupungin hälinää ja neonvaloviidakkoja. Metsässä asuminen on kuitenkin riskialtista, sillä Vartiosto ei pidä siellä vaarojen varalta yhtä tarkkaa vahtia kuin kaupungissa.

 

Sähkö ja vesi toimivat ongelmitta Alisessa sekä Ylisen hyväkuntoisissa osissa, mutta slummeissa tai raunioissa sähköjä ei ole, ja puhtaasta juoksevasta vedestäkin on pulaa.

Ravinto

Useimmat kauppojen hyllyiltä löytyvät elintarvikkeet tuotetaan synteettisesti. Jopa eläimistä saatavat ruoka-aineet, kuten liha- ja maitotuotteet valmistetaan keinotekoisesti, mutta ne ovat hyvin lähellä aidon tuotteen ulkonäköä, ravintosisältöä, koostumusta ja makua. Ruoan synteettinen tuottaminen mahdollistaa hieman erikoisempiakin ruokavalioita, joita jotkin muukalaislajit tarvitsevat elääkseen.

 

Kaikkia keinotekoiset valmisteet eivät kuitenkaan miellytä, joten ravintoa hankitaan myös metsästämällä, kalastamalla, kasvattamalla itse tai keräilemällä luonnosta kaikkea syötäväksi kelpaavaa. Maanalaisessa Busanissa sekä maanpäällisen Busanin eteläosissa ruokaa on melko hyvin saatavilla ravintoloissa ja kaupoissa, mutta pohjoisosien slummeissa ja raunioissa asuvien on nähtävä päivittäin vaivaa ruoan hankkimisen eteen.

Päihteet

Päihteille on paljon kysyntää ja vielä enemmän tarjontaa. Ennestään tunnettujen päihteiden lisäksi kaduilla liikkuu uusia eksoottisia aineita, joita valmistetaan muun muassa maapallolle päätyneistä vierasperäisistä sieni- ja kasvilajikkeista.

Huom! ProBoardsin sääntöjen mukaan foorumilla ei saa esiintyä rankkaa päihteiden käyttöä sisältävää tai sitä ihannoivaa materiaalia. Vahvojen huumeiden käyttöä ei siis pidä kuvailla peleissä, mutta esimerkiksi hahmojen alkoholinkäyttö on sallittua.

Aseet

Aseiden omistaminen tavallisten tallaajienkin keskuudessa yleistyi sodan aikana. Vallitsevasta rauhasta huolimatta moni kantaa niitä edelleen mukanaan ihan kaiken varalta, vaikka aseenkantolupaa ei ole puolellakaan.

Tuttujen terä- ja tuliaseiden lisäksi on olemassa laseraseita sekä erilaisia muukalaisteknologian avulla kehitettyjä aseita. Sodan aikana käytössä olivat myös biologiset aseet, kuten bakteerit ja virukset, mutta rauhansopimuksen myötä niiden käyttämisestä on tullut ehdottoman kiellettyä.

Kulkuvälineet

Katutasolla liikkuu lähinnä vain jalankulkijoita, sillä erilaiset lentävät alukset, autot sun muut vastaavat ovat korvanneet vanhanaikaiset tietä pitkin kumirenkailla huristelevat peltikotterot. Fossiilisia polttoaineitakaan ei käytetä enää missään vaan kaikki toimii uusiutuvilla energianlähteillä.

Maanalaisessa Busanissa on lisäksi mahdollisuus lyhyen matkan teleportaatioihin. Teleportaatioalustoja on ympäriinsä samankaltaisilla paikoilla kuin aikoinaan bussipysäkkejä. Yhdelle alustalle mahtuu suunnilleen kymmenen aikuista ihmistä kerrallaan. Teleportaatiolustojen käyttäminen on helppoa: niiden päälle täytyy vain astua ja valita määränpää hologrammina ilmaan heijastuvasta valikosta. Perille pääsee silmänräpäyksessä.

Kansainvälistä liikennettä ei ole entiseen tapaan, sillä tärkeitä valtateitä, juna-asemia, lentokenttiä ja satamia tuhoutui sodassa. Silloin tällöin on kuitenkin liikkeellä aluksia, jotka kulkevat eri maiden tai kaupunkien välillä ja ottavat matkustajia kyytiin.

 

Voidcoinien arvo vastaa suunnilleen Etelä-Korean wonien arvoa:

1 euro = 1 338,80 wonia (~ 1 338 voidcoinia)

20 euroa = 26 776,00 wonia (~26 776 voidcoinia)

100 euroa = 133 880,00 wonia (~ 133 880 voidcoinia)

Kielet

Kielet

 

Maapallolle halkeutuneiden lajien myötä on puhuttujen kielienkin määrä moninkertaistunut. Kielimuuri olisikin ylitsepääsemätön, ellei 40 vuotta sitten olisi kehitetty muukalaisteknologian avulla laitetta, joka kääntää melkein minkä tahansa kielen omalle kielelle — edellyttäen tietysti sitä, että kieleen on ehditty perehtyä tarpeeksi sen kääntämiseksi. Kääntäjiä päivitetään aina sitä mukaa kun uusia kieliä tulee tietoon, mutta alkuun niiden käännökset saattavat olla puutteellisia.

Lähes kaikilla on tänä päivänä kääntäjät käytössään niin Busanissa kuin muuallakin Maassa. Kääntäjiä on eri mallisia, joten jokaiselle pitäisi löytyä sopiva (pelaajat saavat siis itse päättää huomaako laitetta hahmon varustuksessa vai ei, eikä kääntäjän käyttämistä tai olemassaoloa ole pakko mainita peleissäkään ollenkaan — sen tarkoituksena on ainoastaan mahdollistaa sujuva kommunikointi eri lajien välillä). Suosituimmat mallit ovat kooltaan pieniä eivätkä ne vaadi lainkaan nappien painelua tai muuta säätämistä, sillä ne poimivat ääniä ja kääntävät puheen automaattisesti. Halvimpia kääntäjiä saa lähes ilmaiseksi, joten vähävaraisetkin pystyvät hankkimaan sellaisen itselleen.

Tekstin kääntämistä varten on erikseen omat laitteensa. Kätevin lienee visiiri, jonka saa aktivoitua äänikomennolla silmilleen sekä pois silmiltään, ettei se häiritse näkökenttää jatkuvasti. Visiirin ollessa aktiivinen käännettävää tekstiä kohti tarvitsee vain katsoa, jolloin se muokkaa tekstin halutulle kielelle.

Työ ja koulutus

Työ ja koulutus

 

Busanissa eletään jo sen verran normaalia arkea, että väki pystyy entiseen tapaan hankkimaan elantonsa käymällä töissä sekä kouluttautumaan. Roboteilla ja koneilla ei ole täysin korvattu oikeaa työvoimaa, sillä elolliset olennot hoitavat yhä tiettyjä työtehtäviä paremmin kuin mekaaniset laitteet. Työpaikkoja on säilytetty ihmisille myös mellakoiden ja mielenosoitusten välttämiseksi.

 

Ammatteja ja koulutuksia on siis tarjolla laidasta laitaan, ja muukalaisetkin voivat halutessaan hankkia koulutuksen ja käydä töissä. Ei ole lainkaan tavatonta nähdä heitä samoissa tehtävissä tai jopa korkea-arvoisemmissa asemissa kuin ihmisiä, mikäli he ovat osoittaneet olevansa päteviä työntekijöitä.

Hahmot voivat lisäksi hyödyntää omaa erityisosaamistaan vaikkapa perustamalla yrityksen ja kauppaamalla erilaisia tuotteita ja palveluita. Hahmojen omista yrityksistä ja palveluista voit lukea lisää täältä.

Hupi ja urhelu

Huvit ja harrastukset

 

Vapaa-aikaa Busanissa voi kuluttaa monenlaisten harrastusten ja viihdykkeiden parissa. Henkilötasolla harrastukset voivat olla melkein mitä tahansa, mutta myös kilpailulliseen harrastamiseen on mahdollisuus ja etevimmät saattavat luoda harrastuksesta urankin itselleen.

 

Busanin seuratuimpiin kilpailutason lajeihin kuuluvat esimerkiksi Alisessa järjestettävät kilpa-ajot leijuvilla menopeleillä sekä laukkakisat yksisarvisilla. Tapahtumat keräävät stadionit täyteen yleisöä, ja lajien harrastajat, etenkin hyvin menestyneet, nauttivat maineesta ja kunniasta.
Siinä missä kilpa-ajot ja laukkakisat ovat enemmänkin rikkaiden huvituksia, alamaailmassa suosittuja lajeja ovat muun muassa robottitaistelut sekä tappeluringit. Tappeluringit pyritään kuitenkin pitämään salassa, sillä niissä meno voi yltyä todella veriseksi eikä ole ennenkuulumatonta, että henkiäkin menetetään.


Oli kilpalaji sitten mikä hyvänsä, tapahtumien yhteydessä järjestetään yleensä niin laillisia kuin laittomiakin vedonlyöntejä ja uhkapelejä. Peleihin ja vedonlyönteihin osallistutaan muhkeat voitot silmissä kiiluen, mutta vain murto-osa todella vaurastuu niillä.

bottom of page