top of page

 

 

Multiversumi on mittaamattoman suuri kokonaisuus kerroksia, jotka muodostuvat lukemattomista maailmankaikkeuksista sekä niiden rinnakkaistodellisuuksista täynnä erilaisia elämänmuotoja. Mitä seuraisikaan, jos maailmankaikkeuksien rakenteet halkeilisivat ja todellisuudet sekoittuisivat toisiinsa...?

Multiversumissa uusia maailmoja syntyy, yhdistyy ja kuolee kaiken aikaa. 50 vuotta sitten tapahtui kuitenkin jotain ennenkuulumatonta jopa multiversumin historiassa, kun maailmankaikkeuksien rakenteet alkoivat rakoilla ja eliöitä ja olentoja tulvi kuin tyhjästä ilmaantuvien aukkojen kautta vieraisiin maailmoihin sekä niiden rinnakkaistodellisuuksiin. Tästä elämää mullistaneesta ilmiöstä käytetään nimitystä maailmankaikkeuksien pirstaloituminen, ja se syöksi hetkessä koko multiversumin sekasorron valtaan.

Useimmissa maailmankaikkeuksissa pirstaloituminen johti sotiin. Niin tapahtui myös tässä Maan todellisuudessa. Vaikka ihmiset olivatkin tutkineet avaruutta aurinkokuntansa ulkopuolelta ennen sotaa ja löytäneet peräti kaksi maapallon kaltaista planeettaa niitä asuttavine olioineen, ei sekään valmistanut ihmiskuntaa tällaiseen universumien ja muukalaisten yhteentörmäykseen. Sota syttyi pian ensimmäisten olentojen ilmaannuttua ja levisi kulovalkean lailla maapallon jokaiseen kolkkaan. Kaupunkeja ja kokonaisia maita tuhoutui jättäen jälkeensä raunioita, autioita erämaita ja turmeltunutta luontoa.

Kahdeksan vuotta jatkunut sota tuli vähitellen päätökseensä kun ihmisille sekä muukalaisille alkoi valjeta, ettei multiversumin pirstaloitumisessa ollut kyse mistään väliaikaisesta kriisistä, ja että sotiminen vain joudutti Maata sekä sen vanhoja kuin uusiakin asukkaita uhkaavaa joukkotuhoa. Liikaa oli jo menetetty puolin ja toisin, joten sotakirveen hautaaminen vaikutti paremmalta ratkaisulta kaikkien osapuolten kannalta.

Muukalaisteknologiaa hyödyntämällä kehitetty vieraita kieliä kääntävä laite oli avainasemassa rauhan solmimisessa, sillä se mahdollisti ihmisten sekä muukalaisten väliset neuvottelut, aselevon ja niiden myötä pääsyn rauhansopimukseen.


Sodan päättymisestä tulee pian kuluneeksi 40 vuotta, mutta siitä toipuminen on ollut hidasta. Etelä-Amerikka, Pohjois-Eurooppa sekä monet Afrikan ja Aasian maat kärsivät sodassa mittavimmat vahingot, eikä kaikkea saada välttämättä koskaan entiselleen.

Taustaa

Taustaa

Nykyhetki ja sivujuonet

 

Eletään vuotta 2210. Sodasta selvinneet ovat uudelleenrakentaneet mitä suinkin pystyvät tai perustaneet siirtokuntia asettuen sinne missä vielä on asumiskelpoista seutua jäljellä. Etelä-Koreassa Seoul, Gunsan sekä Busan säästyivät pahimmilta vahingoilta, mikä on helpottanut kaupunkilaisten palaamista arkeen. Busanissa aloitettiin pian sodan jälkeen rakentamaan uutta kaupunkia maan alle alkuperäisen kaupungin entisöinnin sijaan, sillä maailmankaikkeuksien pirstaloitumista tutkiessa oli havaittu, että halkeamat ilmaantuvat aina maanpinnan ylle, muttei koskaan sen alapuolelle, joten maanalainen kaupunki olisi paremmassa suojassa halkeilulta.

Rauhan aikana ihmiset ja halkeamista tulleet muukalaiset ovat alkaneet tottua toisiinsa sekä vallitsevaan tilanteeseen sen kaikessa hulluudessaan. Parhaiten säilyneillä alueilla väki käy jopa töissä, koulussa ja viettää olosuhteisiin nähden melko normaalia elämää. Monet muukalaisetkin ovat opetelleet ihmisten tavoille ja tulleet siten osaksi heidän yhteisöjään.

Tyynen pinnan alla heräilee kuitenkin pelko uudesta sodasta, sillä kasvava epätietoisuus tulevasta on voimistanut turvattomuuden tunnetta ja lisännyt levottomuuksia. Myös resurssien hupeneminen sodan runtelemalta maapallolta kiristää ilmapiiriä, mikä on ollut suorassa yhteydessä etenkin muukalaisiin kohdistuviin vihamielisyyksiin. Jatkuessaan levottomuudet uhkaavat horjuttaa vaakalaudan varassa olevaa rauhaa, ja liian iso keinahdus väärään suuntaan voi merkitä uuden sodan syttymistä.

Busanin sopeutumiskeskus

Busaniin perustettu sopeutumiskeskus on ollut toiminnassa 38 vuotta. Keskuksen tarkoituksena on auttaa halkeutuneita toipumaan shokista sekä kotiutumaan kaupunkiin, jotta sekavia muukalaisia ei hortoilisi ympäriinsä aiheuttamassa ongelmia. Halkeutuneet voivat majailla sopeutumiskeskuksessa korkeintaan viisi vuotta, minkä aikana kaikki keskuksen palvelut ovat vapaasti heidän käytettävissään. Myös muilla hyvin säilyneillä mailla ja kaupungeilla on vastaavanlaisia järjestelyjä halkeutuneita varten.

Lue lisää Busanin sopeutumiskeskuksesta

Vartiosto

Etelä-Koreassa toimii puolisotilaallinen joukko, Vartiosto, jonka tehtävänä on huolehtia Busanin, Seoulin sekä Gunsanin asukkaiden turvallisuudesta.

Lue lisää Vartiostosta

Nykyhetki

Termit
 

Multiversumi? Maailmankaikkeudet ja rinnakkaistodellisuudet? Häh?

Multiversumista puhuttaessa tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää äärettömän määrän useita eri universumeja, eli maailmankaikkeuksia. Maailmankaikkeudet puolestaan rakentuvat galaksien muodostamista galaksiryppäistä. Galaksit ovat eräänlaisia saarekkeita muuten lähes tyhjässä avaruudessa. Esimerkiksi kotiplaneettamme Maa ja aurinkokuntamme kuuluvat Linnunrata -galaksiin. Linnunrata taas on osa galaksijoukkoa, jossa on kolme suurta ja yli 50 pienempää kääpiögalaksia.

Roolipelissäme teoriat multiversumista ovat totta: maailmankaikkeuksia on olemassa loputtomasti, eivätkä ne välttämättä muistuta lainkaan omaa maailmankaikkeuttamme. Myös monimaailma on pelissämme todellisuutta. Monimaailmatulkinnan mukaan kaikki vaihtoehtoiset historiat ja tulevaisuudet ovat yhtä todellisia maailmoja kuin se, jossa nyt elämme. Roolipelissämme tällaisiin maailmoihin viitataan rinnakkaistodellisuuksina tai -ulottuvuuksina.

Wikipedian artikkelit aiheista:

Multiversumi

Maailmankaikkeus

Galaksi

Monimaailma

bottom of page