top of page

 

 

Shatteredissa pelattavia hahmoja ovat tavalliset ihmiset, metaihmiset sekä erilaiset olennot, jotka voivat olla kotoisin melkeinpä mistä tahansa multiversumin maailmoista tai niiden rinnakkaistodellisuuksista (pois luettuna tunnetut fiktiiviset maailmat, kuten Star Warsin universumi). Pelaajat saavat luoda roolipeliin myös aivan omia lajejaan! Ohjeet oman lajin luomiseen löytyvät täältä

Ihmiset

 

Valtaosa roolipelin todellisuuden maapalloa asuttavasta väestöstä koostuu yhä tavallisista ihmisistä, vaikka miljoonia kuoli sodassa tai on kadonnut halkeamiin. Ihmisiä ilmaantuu jatkuvasti lisää eri universumeista sekä Maan rinnakkaisulottuvuuksista, niin menneiltä ja tulevilta aikakausilta kuin lukuisista muistakin vaihtoehtoisista todellisuuksista. Monet maapallolle halkeutuneista muukalaisista kunnioittavat ihmisiä vertaisenaan ja tulevat hyvin toimeen heidän kanssaan, mutta paljon on myös niitä, jotka pitävät ihmisiä alempiarvoisena lajina.

Useimmissa universumeissa ihmisillä ei ole yliluonnollisia erikoiskykyjä tai -ominaisuuksia. Poikkeuksia kuitenkin esiintyy jossain määrin; esimerkiksi Maan rinnakkaisulottuvuuksissa saattaa elää ihmisiä, joilla on synnynnäisiä tai opittuja kykyjä. Näihin voidaan lukea ainakin noidat ja velhot, jotka ovat tavanomaisimpia yliluonnollisia voimia hallitsevia ihmisiä. 

Metaihmiset

Metaihmiseksi kutsutaan geenimanipulaation tai vastaavan tapahtuman seurauksena mutatoitunutta ihmistä. Metaihmistä ei aina tunnista päältäpäin, mutta tavallisista ihmisistä poiketen heillä on yliluonnollisia kykyjä tai muita yli-inhimillisiä ominaisuuksia. 

 

Metaihmiseksi voi syntyä jos toinen vanhemmista kantaa mutatoitunutta geeniä, mutta tavallinenkin ihminen voi halutessaan hakeutua geenimanipulaatiohoitoihin ja muuttua metaihmiseksi. Geenimanipulaatioon sisältyy kuitenkin aina riskinsä ja hoitojen mennessä pieleen seuraukset ovat hyvin arvaamattomia. Pahimmillaan epäonnistuneesta geenimanipulaatiosta voi koitua haittavaikutuksia, jotka tuottavat kärsimystä koko loppuelämän.

Metaihmisiä ei ollut roolipelin todellisuudessa ennen maailmankaikkeuksien pirstaloitumista. Kun halkeamista alkoi tulvia Maahan toinen toistaan erikoisempia otuksia ja syttyi sota, ihmistä ryhdyttiin geenimanipulaation avulla "parantelemaan", jotta se pärjäisi paremmin muukalaisia vastaan — arveluttavimmissa kokeiluissa ihmiseen jopa yhdistettiin geenejä erilaisista olennoista. Tällä tavoin heille saatiin luotua samankaltaisia kykyjä ja ominaisuuksia kuin muukalaisilla. 

Ihmiset ja metaihmiset

Olennot

Ihmiskunnan ensikosketus maapallon ulkopuoliseen elämään tapahtui jo hieman ennen maailmankaikkeuksien pirstaloitumista; yhdysvaltalainen retkikunta oli avaruutta tutkiessaan löytänyt peräti kaksi maapallon kaltaista planeettaa niitä asuttavine olioineen sekä muine elämänmuotoineen, mutta maailmojen ja olentojen paljous tuli yhtä kaikki suurena järkytyksenä multiversumin pirstaloituessa.

 

Roolipelin todellisuudessa ei ollut alunperin olemassa mitään yliluonnollisia olentoja, vaikka joissakin maapallon rinnakkaisulottuvuuksissa ne saattoivat olla yhtä todellisia kuin ihmisetkin — vampyyrit ja ihmissudet lienevät yksi yleisimmistä maapallon todellisuuksissa tavatuista yliluonnollisista olennoista. Halkeamista tulee jatkuvasti myös sellaisia olentoja, joita yksikään ihminen ei ole koskaan aiemmin nähnyt tai olisi voinut edes kuvitella todelliseksi.

Busanissa elävät olennot ovat pääsääntöisesti rauhanomaisia ja tulevat toimeen ihmisten sekä muiden muukalaisten kanssa — tästä Vartiostokin pyrkii pitämään huolen. Vaikka olentoihin suhtaudutaan myönteisesti ja ne on otettu tasavertaiseksi osaksi ihmisyhteisöjä, joukkoon mahtuu myös vaarallisia lajeja, joiden takia viattomatkin saavat osakseen epäluuloisuutta ja vihaa.

Olennot

 

Sallittuja olentoja

Tunnetut mytologia-, scifi- ja fantasiaolennot sekä muut yliluonnolliset olennot (esim. demonit, vampyyrit, haltiat, kääpiöt, peikot, yksisarviset, kummitukset, ihmissudet jne.)

Kyborgit, robotit ja muut mekaaniset olennot

Hybridit (kahden tai useamman eri lajin risteymät)

Itse keksityt olennot

Kiellettyjä olentoja

Jumalat tai jumaluudet

Lajit, jotka kuuluvat yksinomaan jollekin tietylle peli-, elokuva-, kirja- tai tv-sarjalle (esim. hobitit Tolkienin maailmassa, charrit Guild Warsissa tai klingonit Star Trekissä)

Erikoiskyvyt ja -ominaisuudet

 

Metaihmisillä. joillakin olennoilla ja vieraista universumeista halkeutuneilla ihmisillä voi olla yksi tai useampi yliluonnollinen kyky tai ominaisuus. Mitään kykyä tai ominaisuutta ei kuitenkaan voi hyödyntää rajattomasti eivätkä ne saa tehdä hahmosta voittamatonta.

 

Kykyjen käyttäminen vähintäänkin kuluttaa energiaa, mutta jotkut saattavat aiheuttaa myös haittaa käyttäjälleen. Nyrkkisääntönä on, että mitä voimakkaampi kyky, sitä verottavampaa sen käyttäminen: esimerkiksi telekineettisten voimien liikakäytön haittapuolena voi olla vaikkapa migreeni, joka menee ohi kunnollisella levolla. Joidenkin erikoiskykyjen tai -ominaisuuksien hyödyntäminen saattaa vaatia myös tietynlaisen ympäristön tai resursseja toimiakseen.

Esimerkkikykyjä ja -ominaisuuksia:

  • muodonmuuttaminen 

  • näkymättömyys 

  • elementtien (yhden tai useamman) hallitseminen

  • taikuus/loitsiminen

  • telekineesi, telepatia

  • yli-inhimilliset voimat, nopeus tai aistit

  • siivet (mahdollistavat lentämisen)

  • kidukset (mahdollistavat veden alla hengittämisen) 

Erikoiskyvyt ja -ominaisuudet
bottom of page